Winczewski, P. (2014). Wybrane aspekty osamotnienia osób niepełnosprawnych ruchowo. Forum Oświatowe, 26(1(51), 129-145. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/48