Wasielewski, K. (2017). Kierunki zmian w szkolnictwie wyższym w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Forum Oświatowe, 29(2(58), 61-76. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/479