Gamian-Wilk, M., Bjorkelo, B., & Madeja-Bien, K. (2017). Strategie radzenia sobie z byciem poddawanym mobbingowi w pracy. Forum OĊ›wiatowe, 29(2(58), 79-94. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/474