Okupnik, M. (2014). Filmowe studium samotności. O „Tataraku” Andrzeja Wajdy. Forum Oświatowe, 26(1(51), 61–77. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/47