Babicka-Wirkus, A., & Rusnak, M. (2016). Dialektyka ignorancji w szkole. Forum Oświatowe, 28(2(56), 83–96. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/466