Rębiałkowska-Stankiewicz, M. (2014). Samotność w chorobie nowotworowej – z praktyki działalności Akademii Walki z Rakiem w Toruniu. Forum Oświatowe, 26(1(51), 159-166. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/46