Muhammad, S. (2016). Edukacja historyczna w sytuacjach konfliktu. Ku sprawiedliwości okresu przejściowego i emancypacji. Forum Oświatowe, 28(2(56), 11–29. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/457