Miko-Giedyk, J., & Szplit, A. (2016). Jubileusz 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Konferencja Naukowa: Tożsamość Pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość, Warszawa, 11 maja 2016 r. Forum Oświatowe, 28(1(55), 241–246. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/454