Giercarz-Borkowska, M. (2013). Global Home Education Conference 2012. Forum Oświatowe, 25(1(48), 155–157. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/44