Mikołajczyk, B. (2014). Samotność w kulturze jako permanentny proces bycia z samotnością. Forum Oświatowe, 26(1(51), 49-60. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/42