Mesjasz, J. (2013). Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach. Forum OĊ›wiatowe, 25(2(49), 73-88. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/41