Lewartowska-Zychowicz, M., Sadowska, S., & Strumska-Cylwik, L. (2016). Reklama witryny sex-shopu jako przyczynek do refleksji nad percepcją emocjonalną niepełnosprawności ruchowej. Forum Oświatowe, 28(2(56), 241–254. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/405