Leszniewski, T. (2016). Indywidualność jako wyraz emancypacyjnych dążności człowieka. Refleksja nad koncepcją Jana Szczepańskiego. Forum Oświatowe, 28(1(55), 95–108. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/403