Szwabowski, O. (2016). Dociekania robotnicze. Analiza filozoficzna. Forum Oświatowe, 28(1(55), 77–94. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/401