Kwieciński, Z. (2015). Profesor Czesław Kupisiewicz – wspomnienie na posiedzeniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych PAN 12 listopada 2015 roku. Forum Oświatowe, 27(1(53), 203–205. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/382