Filipiak, E., & Lemańska-Lewandowska, E. (2015). Nauczanie rozwijające według koncepcji Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka – projekt: Akademickie Centrum Kreatywności. Forum Oświatowe, 27(1(53), 161–165. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/380