Wołodźko, E. (2015). Action research jako przestrzeń transformacji kultur uczenia się. Forum Oświatowe, 27(1(53), 45–60. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/372