Sztejnberg, A., & Jasiński, T. L. (2015). Ocena dystansu społecznego wobec przejawów dyskryminacji w deklaracjach studentów. Forum Oświatowe, 27(1(53), 103–118. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/357