Sarnat-Ciastko, A. R. (2013). Tutoring a czas. Strukturalizacja czasu w opinii tutorów szkolnych z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej. Forum Oświatowe, 25(2(49), 125-139. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/35