Solecka-Drew, E. (1). Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce a model australijski. Forum Oświatowe, 21(2(41), 5–15. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/340