Powłoka, A. (1). Marta Kochanek, Olśnienie i odwaga. Piękno jako kategoria pedagogiczna. Forum Oświatowe, 22(1(42), 180–184. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/338