Kola, A. (1). Tajemnica wielkiej trójki Jerome Karabela, The Chosen. Forum Oświatowe, 22(1(42), 171–179. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/337