Kopciewicz, L., & Patalon, M. (1). Nauczanie o Bogu jako socjalizacyjny trening nierówności płci. Forum Oświatowe, 22(1(42), 143–159. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/335