Kożyczkowska, A. (1). Stefana Wyszyńskiego antropologia „możliwości”: ludzka praxis jako płaszczyzna możliwości. Forum Oświatowe, 22(1(42), 115–141. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/334