Grabowska, A. (1). Uwodzenie, cyberprzemoc oraz pornografia – wiktymizacja dziecka. Forum Oświatowe, 22(1(42), 99–114. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/333