Świto, L. (1). Mobbing i pajdokracja – prawnokarne aspekty przemocy w szkole. Forum Oświatowe, 22(1(42), 79–98. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/332