Kalecińska-Adamczyk, E. (1). Konwencjonalna rozmowa jako strategia poprawy nastroju i wyzwalania uległości. Forum Oświatowe, 22(1(42), 63–78. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/331