Smulska, K. (1). Koncepcja szkoły toksycznej Clive’a Harbera. Forum Oświatowe, 22(1(42), 53–62. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/330