Kopciewicz, L. (1). Matematyka w ideologiach, ideologie w matematyce – badanie szkolnego funkcjonowania matematyki jako pola wytwarzania kultury. Forum Oświatowe, 22(1(42), 39–51. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/329