Michalak, J. M. (1). Budowanie partnerstwa pomiędzy uczelnią wyższą a szkołą: w poszukiwaniu perspektywy łączącej naukowców i praktyków. Forum Oświatowe, 22(1(42), 27–38. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/328