Kwiatkowska, H. (1). Pojęcia systemu teoretycznego pedagogiki profesora Wincentego Okonia – czy wytrzymują próbę czasu?. Forum Oświatowe, 22(1(42), 5–25. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/327