Adrjan, B. (2015). Miejsce nauczyciela w kulturze szkoły. Forum Oświatowe, 27(2(54), 95–102. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/318