Popow, M. (2015). Polska jako miejsce studiowania w doświadczeniach studentów zagranicznych. Forum Oświatowe, 27(1(53), 83–101. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/313