Suświłło, M. (2015). Przygotowanie do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji w percepcji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Forum Oświatowe, 27(2(54), 75–94. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/301