Rogalska-Marasińska, A. (2015). Arkana pisarskie przyszłego naukowca. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej: Pisarstwo naukowe: między rzemiosłem a sztuką (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2015), ss. 356. Forum Oświatowe, 27(1(53), 183–188. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/300