Kopciewicz, L., & Welenc, M. (2013). Konstruowanie znaczeń coming out w prywatnej i publicznej przestrzeni doświadczeń homoseksualnych mężczyzn. Forum Oświatowe, 25(3(50), 93-114. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/3