Leszczyński, P. K., & Wejnarski, A. (2015). Prospektywna analiza systemu edukacji i metod ewaluacji kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych. Forum Oświatowe, 27(1(53), 121–136. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/296