Karpińska, K. (2015). Recenzja książki pod red. Katarzyny Gawlicz, Pawła Rudnickiego, Marcina Starnawskiego, Tomasza Tokarza: Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia (Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2014), ss. 329. Forum Oświatowe, 27(1(53), 169–176. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/295