Krasuska-Betiuk, M. (2015). Sfera publiczna i edukacja w świetle teorii reprezentacji społecznych. Forum Oświatowe, 27(1(53), 11–27. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/291