Jabłoński, A. (2015). Irlandzkie programy edukacyjne zapobiegające wykluczeniu. Forum Oświatowe, 27(1(53), 61–82. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/289