Irasiak, A. (2015). Edukacja dwujęzyczna dla rozwoju językowego dzieci Głuchych w kontekście założeń edukacji międzykulturowej. Forum Oświatowe, 27(1(53), 29–42. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/284