Kędzierska, H. (2015). Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Pogranicza Pedeutologicznych Dyskursów”. Forum Oświatowe, 27(1(53), 157–160. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/282