Dobrowolska, M. A. (2013). Jobcoaching – przykład dobrych praktyk. Forum Oświatowe, 25(2(49), 143-151. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/28