Engeström, R. (2014). Uczenie się w ujęciu teorii działalności. Forum Oświatowe, 26(2(52), 137-146. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/276