Piwoński, Z. (2015). Refleksje nauczyciela w rozpoznawaniu sytuacji szkolnej młodzieży szkół zawodowych. Forum Oświatowe, 27(1(53), 139–153. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/273