Czaja, K. (2015). Recenzja książki Katarzyny Szorc: Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), ss. 140. Forum Oświatowe, 27(1(53), 177–182. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/267