Bogusławski, M. M. (1). Podmiot u Sarte’a i Canguilhema. Notatki. Forum Oświatowe, 20, 213-223. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/262