Szymala, K. (1). Relacje, etyczność, polityka edukacyjna: wrażliwe punkty współczesnej pedagogiki (Na podstawie doniesień z obszaru hiszpańskiego oraz iberoamerykańskiego, Estudios sobre Educación, nr 17, grudzień 2009). Forum Oświatowe, 24(2(47), 207-212. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/26