Wędzińska, M. (2015). Recenzja książki Stephena R. C. Hicksa: Nietzsche i naziści: moje spojrzenie (Chojnice: Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, 2014), ss. 132, z języka angielskiego przełożyła Izabela Kłodzińska. Forum Oświatowe, 27(1(53), 189–195. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/245