Zbróg, Z. (1). Dynamika rozwoju niepublicznych szkół podstawowych. Forum Oświatowe, 22(2(43), 143-159. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/240